Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi

TREESP2.2.ENROLMENT/P-01

1.5 50 Pilot Okulda Okul Eylem Planları için Şablon Oluşturulması

Giriş

Teknik Destek Ekibi (TDE), Operasyon Faydalanıcısına (OF) sunulan kavram belgesinde, Teknik Teklif’te (TT) yer alan çerçeve şablonu (boş) sunmuştur.

Bu belgede, şablonda yer alan aşağıdaki kısımlar sunulmaktadır:

• Uzun Vadeli Hedefler ve ilgili Stratejik Hedefler
• Stratejik Hedeflerin altında yer alacak içeriğin tanımı

TDE uzmanları, Okul Eylem Planlarının (SAP) ilk versiyonunu hazırlayacak ve her okulda “ODAP Ekibi” olarak atanmış katılımcılarla yuvarlak masa toplantılarında görüşecektir. Burada amaç, yereldeki koşullar, okul personelinin deneyimleri ve her okulun içinde bulunduğu özel çevresel koşulları dikkate alarak içeriği olabildiğince özelleştirmektir.

Performans Değerlendirme Göstergesi/Göstergeleri sütunu için yuvarlak masa toplantılarında izleme aracının oluşturulması konusu da görüşülecek ve katılımcılarla şu konularda değerlendirmelerde bulunulacaktır: