Workshop on the Evaluation of the Pre-Test Results of the Measurement Tools

ODAP kapsamında, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini değerlendirmek üzere üretilen ölçme araçlarının ön test sonuçlarının değerlendirildiği çalıştay, 10 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara’da yer alan 6 pilot okulumuzda öğrenim gören 9. Sınıf düzeyindeki yaklaşık 1000 öğrenciyle gerçekleştirilen ön pilotlama çalışmasında toplanan veriler proje kapsamında geliştirilen Erken Uyarı Sistemi’ne de katkı sağlayacak.

İlgili ölçme araçları ve bu ölçme araçları ile toplanan veriler; Millî Eğitim Bakanlığının temsilcileri, ölçme araçlarını uygulayan öğretmenler, istatistikçiler ve ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirildi. Hazırlanmış olan ölçme araçlarına, yapılan değerlendirmeler ve verilen geri bildirimler ile son şekli verilerek, Eylül 2023 döneminde başlayacak olan pilotlama aşamasına hazır hale getirilecek.