Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi

Proje Hakkında

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi (ODAP), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKGPRO) vasıtası ile fonlanan bir teknik destek projesidir. Projenin faydalanıcısı Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) – Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Sözleşme Makamı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) – Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığıdır. .

Projenin Genel Hedefi

Herkesin eğitime erişiminin sağlanması ve erken okul terki/devamsızlık ile mücadele edilmesi yolu ile eğitim ve beceri düzeylerinin artırılmasıdır.

Projenin Özel Amacı

Kapsamlı bir önleme, müdahale ve telafi modelinin geliştirilmesi ve uygulanması yolu ile ortaöğretim kademesinde devam ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik çabaların desteklenmesidir.

IconMdh

Müdahale I: Kurumsal Kapasite Geliştirme, Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler

Hedef gruplara yönelik hizmetlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlükleri personelinin, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

IconMdh2

Müdahale II: Farkındalık Artırma

Farkındalık oluşturma faaliyetleri/etkinlikleri yoluyla geniş bir kitleye ulaşılması amaçlanmaktadır.

IconMdh3

Müdahale II: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

İlgili personelin kanıta dayalı politika geliştirme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

IconMdh4

Müdahale IV: Koordinasyon ve İş Birliği Mekanizmaları

Çalıştay ve seminerler yoluyla ilgili paydaşlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

İletişim

"*" gerekli alanları gösterir