Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi

ODAP Hakkında

PROJENİN GENEL HEDEFİ

Herkesin eğitime erişiminin sağlanması ve erken okul terki/devamsızlık ile mücadele edilmesi yolu ile eğitim ve beceri düzeylerinin artırılmasıdır.

PROJENİN ÖZEL AMACI

Kapsamlı bir önleme, müdahale ve telafi modelinin geliştirilmesi ve uygulanması yolu ile ortaöğretim kademesinde devam ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik çabaların desteklenmesidir.

10 ARALIK 2021
PROJE BASLANGIÇ TARİHİ

30 AY
PROJE UYGULAMA SÜRESİ

9 HAZİRAN 2024
PROJE BİTİŞ TARİHİ

Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi (ODAP), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKGPRO) vasıtası ile fonlanan bir teknik destek projesidir. Projenin faydalanıcısı Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) – Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Sözleşme Makamı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) – Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığıdır.

Hedef Gruplarımız

Erken okul terki ve sınıf tekrarı riski olan ortaöğretim öğrencileri

Öğretmenler

Okul yöneticileri

Veliler

MEB genel müdürlüklerinin ilgili personeli

Projenin Pilot İlleri

Proje genel merkezi Ankara’dır. Projenin uygulandığı14 il; İstanbul, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Sakarya, Ankara, Hatay, Nevşehir, Çankırı, Trabzon, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Şanlıurfa ve Şırnak’tır. Projenin pilot illerden seçilmiş toplam 50 pilot okulda uygulanmaktadır.