ODAP Ulusal Strateji Belgesi Hazırlama Çalıştayının İlki Ankara’da Gerçekleştirildi

ODAP’ın pilot uygulama aşamasında alınan dersler ve geri bildirimler temelinde hazırlanması planlanan Ulusal Strateji Belgesinin geliştirilmesine yönelik Ulusal Strateji Belgesi Hazırlama Çalıştaylarının birincisi, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, ilgili Bakanlıkdanışmanları, uzmanları ve temsilcileri, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden akademisyenler ve projenin pilot illerinden gelen şube müdürleri, okul müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşması Millî Eğitim Bakanlığının Operasyon Koordinasyon Birimi Koordinatörü ve Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Figen Sekin tarafından gerçekleştirildi.

Ardından ODAP Takım Lideri Sn. Cleofe GUARDIGLI projedeki ilerlemeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Programın ilk günündeki sabah oturumunda proje uzmanları tarafından yapılan sunumda katılımcılarla Ulusal Strateji Belgesi’nin hazırlık süreci ve belgeye konu olacak proje çıktıları paylaşıldı. Öğleden sonraki grup çalışmalarının odak noktasını ise Ulusal Strateji Belgesi’ni hazırlarken kullanılması gereken ulusal kaynak belgeler, sorumlu kurumlar ve belirlenen hedefler oluşturdu.

Programın ikinci gününün sabah oturumu grup çalışmalarıyla başladı ve katılımcılardan çalıştayın ilk gününde tartışılan hedeflere ulaşılmasını destekleyecek eylemlere ilişkin görüşleri talep edildi.Öğleden sonraki oturumda ise AB ve diğer ülke stratejilerinin örnekleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Programın sonunda katılımcıların katkılarıyla çalıştayın genel değerlendirmesi yapıldı.

1. Ulusal Strateji Belgesi Hazırlama Çalıştayı katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.