Mevzuat İnceleme Çalıştaylarından İlki Tamamlandı

Birinci Mevzuat İnceleme Çalıştayımız tamamlandı.

Birinci Mevzuat İnceleme Çalıştayı Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatının güncel uygulamalarının ve politika belgelerinin incelendiği Taslak Mevzuat İnceleme Raporu ile ilgili görüş ve önerilerin alınması amacıyla 6-7 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da MEB ve ilgili kurum ve kuruluşlardan 51 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Sorumlusu, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI ve Operasyon Koordinasyon Birimi Koordinatörü, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Emine AKINCI’nın açılış konuşmalarını yaptığı çalıştayda, katılımcılar Taslak Raporu genel ortaöğretim, din öğretimi ve mesleki ve teknik eğitim açısından değerlendirerek, görüş ve önerilerini paylaştı.