İkinci Mevzuat İnceleme Çalıştayı Gerçekleştirildi

İkinci Mevzuat İnceleme Çalıştayımız 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

İkinci Mevzuat İnceleme Çalıştayı Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatının güncel uygulamalarının ve politika belgelerinin incelendiği Taslak Mevzuat İnceleme Raporu ile ilgili görüş ve önerilerin alınması amacıyla 27-28 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da MEB ve ilgili kurum ve kuruluşlardan 44 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı, Operasyon Koordinasyon Birimi Koordinatörü Emine AKINCI ve Proje Takım Lideri Nuzzy Ruiz de FORSBERG’in açılış konuşmaları sonrasında Prof. Dr. Alipaşa AYAS, Taslak Raporun yapısı üzerine sunum gerçekleştirdi. Çalıştayda oluşturulan 7 çalışma grubu; raporun tüm bölümleri üzerine çalışarak deneyimlerini ve fikirlerini paylaştılar.

Çalıştay sonucunda elde edilen bilgiler ve paylaşımlar proje kapsamında oluşturulan Yönetmelik Değerlendirme Raporunun parçalarından biri olacak.