ODAP Kapsamında İsveç’e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) 9-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Stockholm, İsveç’e Çalışma Ziyareti gerçekleştirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Proje Koordinasyon Birimi üyeleri Avrupa Birliği ülkelerindeki Erken Uyarı Sistemi ve erken okul terkinin önlenmesi ile ilgili çalışmaları ve iyi uygulamaları gözlemlemek amacıyla 9-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Stockholm, İsveç’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışma Ziyareti kapsamında İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), İsveç Ulusal Eğitim Ajansı (Skolverket), Ekerö Belediyesi ve bu bölgedeki bir okul ziyaret edilerek bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Entegre Önleme, Müdahale ve Telafi Modelinin oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanan çalışma ziyaretlerinin ikinci ve üçüncüsü için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.