Hatay Bölgesel Çalıştayı

Projemizin dördüncü müdahale alanında bulunan Bölgesel Çalıştaylardan ikincisi Hatay’da 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlendi.

Proje kapsamında geliştirilecek olan Önleme, Müdahale ve Telafi Entegre Modelinden önce erken okul terkinin nedenlerini ve bu nedenlerin olası çözümlerini bulmak amacıyla düzenlenen çalıştaylarımızdan ikincisi 17-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hatay’da düzenlendi.

Pilot illerimizden Bingöl, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon’da erken okul terkinin nedenlerini öğrenmek ve tartışmak ve uygulanabilir çözümleri belirlemek için düzenlenen çalıştayımıza pilot illerden 106 kişi katılım sağlarken; program, MEB Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sn. Emine Akıncı’nın açılış konuşması, Proje Kilit Uzmanı, Eda Tüzemen tarafından yapılan proje sunumu ile başladı ve programda tematik sunumlar, paralel oturumlarda grup çalışmaları ve genel oturumda grup çalışmasının sunumu yöntemleri kullanıldı. Katılımcılar Bingöl, Hatay, Şanlıurfa ve Trabzon illerindeki devamsızlık ve erken okul terki nedenleri, alınan tedbirler ve alternatif çözümlerle ilgili deneyim, gözlem ve önerilerini paylaştılar.