İstanbul Bölgesel Çalıştayı

Projemizin dördüncü müdahale alanında bulunan son Bölgesel Çalıştay İstanbul’da 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlendi.

Proje kapsamında geliştirilecek olan Önleme, Müdahale ve Telafi Entegre Modelinden önce erken okul terkinin nedenlerini ve bu nedenlerin olası çözümlerini bulmak amacıyla düzenlenen çalıştaylarımızdan üçüncü ve sonuncusu 23-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

Erken okul terkinin nedenlerini öğrenmek ve tartışmak ve pilot illerimizden İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Şırnak ve Hakkari için uygulanabilir çözümleri belirlemek için düzenlenen çalıştayımızda pilot illerden ve ilgili paydaşlardan 94 kişi katılım sağlarken, program, açılış konuşması, tematik sunumlar, paralel oturumlarda grup çalışmaları ve genel oturumda grup çalışmasının sunumu yöntemleri kullanıldı. Katılımcılar proje illerinden olan İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Şırnak ve Hakkari’deki devamsızlık ve erken okul terki nedenleri, alınan tedbirler ve alternatif çözümlerle ilgili deneyim, gözlem ve önerilerini paylaştılar.