Yaratıcı Eğitsel Faaliyetlere İlişkin İlk Çalıştay Afyonkarahisar’da Düzenlendi

ODAP kapsamında geliştirilecek olan Yaratıcı Eğitsel Faaliyetlerin içeriklerinin geliştirilmesine yönelik olan çalıştaylarımızdan birincisi 2-4 Ağustos 2022 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlendi.

Çalıştayımıza katılarak bizleri onurlandıran Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Metin YALÇIN’ın açılış konuşmasının ardından, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI ve Proje Teknik Destek Ekibi tarafından proje hakkında kısa bilgilendirme ve çalıştayın amacına ilişkin sunumlar yapıldı.

Öğrencilerin okula katılım oranlarını artırmaya katkı sağlayacak olan yaratıcı eğitsel faaliyetlerden olan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) – yaratıcı laboratuvar faaliyetleri, müzik, drama, performans sanatları, görsel sanatlar, beden eğitimi ve spor alanlarının rolleri tartışıldı ve grup çalışmaları yoluyla örnek yaratıcı eğitsel faaliyetlerin içerikleri oluşturuldu.