İkinci “Yaratıcı Eğitsel Faaliyetler Çalıştayı” Tamamlandı

ODAP kapsamında 14 ildeki 50 okulda pilot uygulaması yapılacak olan yaratıcı eğitsel faaliyetlere ilişkin içeriklerin geliştirilmesine yönelik çalıştaylarımızdan ikincisi 16-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından açılış konuşması ve sonrasında Teknik Destek Ekibi tarafından proje ve faaliyetin mevcut durumu ile gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin okula katılım oranlarını artırmaya katkı sağlayacak olan yaratıcı eğitsel faaliyetlerin içeriklerinin geliştirilmesine yönelik olan çalıştayda STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) yaratıcı laboratuvar faaliyetleri, müzik, drama ve performans sanatları, beden eğitimi ve spor ile görsel sanatlar alanlarında yaratıcı eğitsel faaliyetler Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, alan öğretmenleri ve akademisyenler tarafından değerlendirildi ve gelen öneriler doğrultusunda içerikler yeniden düzenlendi.