Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik İlk Çalıştay Tamamlandı

ODAP kapsamında uygulamaya geçirilecek olan Erken Uyarı Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalıştaylarımızdan ilki 20-21 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Çalıştay, aynı kapsamda yapılan bir önceki çalıştayda elde edilen bulguların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik sunumla başladı.

Çalıştayın ilk gününde Erken Uyarı Sistemi aracılığıyla okullara sunulacak raporların içeriği, bu raporlar ile ortaya çıkacak müdahale yöntemleri ve müdahalelerin uygulama zamanlamaları, ikinci günde ise veri geliştirme, veri analizi, eylem planları ve sistemin pilot uygulamasının zamanlaması katılımcılar tarafından grup çalışmaları yoluyla değerlendirildi ve öneriler alındı.

Hazırlık çalışmaları Mart 2022 tarihi itibariyle başlayan ve geliştirilmesi uzun bir dönemi kapsayan Erken Uyarı Sistemi, gerçekleştirdiğimiz iki çalıştaydan elde edilen çıktılar doğrultusunda alan uzmanları tarafından nihai hale getirilecektir. Projenin pilot uygulama sürecinde okullarda oluşturulan ekipler tarafından kullanılacak olan Erken Uyarı Sisteminin sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmesine devam edilecektir.

Çalıştayımıza katılan Millî Eğitim Bakanlığı personeline, akademisyenlere, rehber öğretmenlere ve ilgili STK temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.