Mentorluk Hizmetleri Öğretmen Kılavuzuna Yönelik Çalıştay Tamamlandı

ODAP kapsamında 14 ildeki 50 okulda pilot uygulaması yapılacak olan mentorluk hizmetleri öğretmen kılavuzunun geliştirilmesine yönelik çalıştay, 11-14 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Etkinliğe Projenin Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilat ve il millî eğitim müdürlükleri personeli, pilot okullardaki ilgili alan öğretmenleri katılım sağladılar. Çalıştay; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Teknik Destek Ekibi üyeleri tarafından yapılan projenin ve faaliyetin amacına yönelik sunum ile başladı. Etkinlikte ilk olarak proje kapsamındaki pilot illerde devamsızlığın, erken okul terkinin başlıca nedenleri hakkında sunumlar yapıldı.

Çalıştayın bilgilendirici bölümlerinde; mentorluk hizmetleri kılavuzunun geliştirilmesinde kullanılan yöntemler, mentorluğun kavramsal çerçevesi, bu hizmetlerinin faydaları ve Güçlendirici Gelişimsel Mentorluk (GGM) modeli hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından, katılımcılar, grup çalışmaları yoluyla, proje kapsamında geliştirilecek olan Güçlendirici Gelişimsel Mentorluk modelinin taslak bölümlerini ayrıntılı olarak incelediler; gözlemlerini ve değerlendirmelerini paylaştılar.