Öğrencilerin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi Amacıyla Ölçme Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik İlk Çalıştay Tamamlandı

ODAP faaliyetleri kapsamında bilişsel, duygusal, psikomotor beceriler ve sosyal özellikler açısından öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik geliştirilen ölçme araçlarının değerlendirilmesi hedeflenen çalıştaylardan ilki, 28-30 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Etkinliğe projenin Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilat personeli, akademisyenler ve pilot okullardaki ilgili alan öğretmenleri katılım sağladı.

Çalıştay; MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI’nın açılış konuşması ile başlayarak Teknik Destek Ekibi üyeleri tarafından yapılan projenin ve faaliyetin amacına yönelik sunum ile devam etti.

Etkinlikte ilk olarak eğitimde ölçme ve değerlendirme ilke, yöntem ve teknikleri üzerine sunumlar yapıldı. Yapılan sunumların ardından katılımcılar, grup çalışmaları yoluyla, proje kapsamında fizik, kimya ve biyoloji alanlarında geliştirilen ve öğrencinin başarısında önemli rol oynayan ölçme araçlarını ayrıntılı olarak inceleyerek görüş ve değerlendirmelerini paylaştılar.