ODAP Faaliyetleri Kapsamındaki Son Çalışma Ziyareti İspanya’da Tamamlandı

ODAP kapsamındaki son çalışma ziyareti, 13-15 Aralık 2022 tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de ve Castilla-La Mancha Bölgesi’nde bulunan Toledo şehrinde gerçekleştirildi.

Bu çalışma ziyareti ile, erken okul terkinin önlenmesi ve okula devam ve okullaşma oranlarının artırılması üzerine uzun yıllar pek çok müdahale ve program yürüten İspanya’daki iyi uygulamaların gözlemlenmesi hedeflenmiştir. Edinilen bilgilerin proje kapsamında Türkiye’de 14 ildeki 50 pilot okulda uygulanacak olan Entegre Önleme, Müdahale ve Telafi Modeli’ne ve Erken Uyarı Sistemi’ne girdi sağlaması planlanmaktadır.

Çalışma ziyareti kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü personeli, projenin konsorsiyum lideri olan Eductrade S.A.’yı, İspanya Eğitim ve Meslekî Öğretim Bakanlığı Bölgesel İş Birliği ve Eğitimde İnovasyon Genel Müdürlüğünü ve Tomillo Vakfı’nı ziyaret ederek buradaki yetkililer ile İspanyol eğitim sistemi, ortaöğretimde okul devamsızlığıyla mücadele ve okullaşma oranlarını artırmaya yönelik programlara ilişkin bilgi edindi. Bunun yanı sıra, Castilla La Mancha Özerk Topluluğu Hükümeti, Eğitim, Kültür ve Spor Dairesi ve Madrid Özerk Topluluğu Hükümeti, Eğitim ve Üniversiteler Dairesi yetkilileri ile bu bölgelerdeki eğitim yapısı, okul devamsızlığı ve erken okul terki ile mücadele çalışmaları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin yanı sıra, çalışma ziyareti heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliğine ve Madrid ve Toledo’da 3 okula ziyarette bulundu.

Proje kapsamında sırasıyla İsveç, Hollanda ve İspanya’da gerçekleştirilen bu ziyaretler sırasında yapılan bilgi ve deneyim alışverişi, hem proje uygulaması esnasında hem de sonrasında uygulanacak olan Entegre Önleme, Müdahale ve Telafi Modeli ve Erken Uyarı Sistemi’ne büyük katkı sağlayacaktır.