ODAP İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı Düzenlendi

İlki 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın ikincisi, Proje Konsorsiyum Lideri Eductrade S.A ve konsorsiyum ortağı EPTİSA Türkiye yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkilileri, Proje Faydalanıcısı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Operasyon Koordinasyon Birimi yetkilileri, üniversiteler, STK’lar ve ilgili devlet kurumlarının yetkililerinin dâhil olduğu proje paydaşlarının katılımı ile 20 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Toplantı, Proje Direktörü Sayın Guillermo ALVAREZ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Osman Murat ÇETİN ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Halil İbrahim TOPÇU tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI proje hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi. Sayın AKINCI’nın sunumunu müteakip proje kapsamında önceki 6 ayda yapılan faaliyetler ile ilerleyen 6 aylık dönemde yapılması planlanan faaliyetler hakkındaki sunum, proje takım lideri Sayın Nuzzly RUIZ DE FORSBERG tarafından yapıldı. Toplantının daha sonraki bölümünde, yönlendirme komitesi üyeleri proje faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştı.

Bir sonraki Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın Haziran 2023’te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.