Öğrencilerin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi Amacıyla Ölçme Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik İkinci Çalıştayı Gerçekleşti

ODAP kapsamında “Kurumsal Kapasite Geliştirme, Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler” müdahalesi altında ele alınan “Öğrencilerin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi için Çalıştaylar Düzenlenmesi ve Kılavuz Hazırlanması Faaliyeti” çerçevesinde Matematik, Okuduğunu Anlama ve Duyuşsal Alan konularında gerçekleşen ikinci çalıştay 24-26 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Katılımcıların üç ayrı grup hâlinde çalışmalarını yürüttükleri ve üç gün süren çalıştayda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan ölçme araçları ve kılavuzlar değerlendirildi. Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Okuduğunu Anlama alanlarına yönelik ölçme araçları ile öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi, diğer bir ölçme aracı ile de öğrencilerin duyuşsal düzeylerinin ölçülmesi hedeflemektedir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini akademik, duyuşsal ve sosyal özellikler açısından değerlendirmeye yönelik ölçme araçlarının ve uygulama kılavuzlarının nihai hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalıştayın açılış konuşması MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından gerçekleştirildi. Teknik Destek Ekibi üyeleri tarafından yapılan projenin ve faaliyetin amacına yönelik sunumların ardından katılımcılar gruplara ayrılarak ilgili alanlara yönelik olarak inceleme ve değerlendirmelerde bulundular.

Çalıştaya projenin Operasyon Koordinasyon Birimi üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilat personeli, akademisyenler ve pilot okullardaki ilgili alan öğretmenleri ve rehber öğretmenler katılım sağladı.