Pilot Okul Eylem Planlarının Hazırlanması Kapsamındaki Yuvarlak Masa Toplantıları Şanlıurfa ve Hatay’da Gerçekleştirildi

ODAP kapsamında devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planlarını oluşturmak, analiz etmek, okulların görüşlerini, tavsiyelerini ve geri bildirimlerini almak amacıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantıları, 26 Nisan 2023 tarihinde Şanlıurfa’da, 28 Nisan 2023 tarihinde ise Hatay’da gerçekleştirildi.

Yapılan mevcut durum ve ihtiyaç analizi değerlendirmeleri doğrultusunda pilot okullarımız özelinde devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planları oluşturulacak. Hazırlanan eylem planlari ile proje kapsamında tasarlanan önleme, müdahale ve telafi aşamalarına ait okullarda yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş olacak.

Şanlıurfa ve Hatay’da gerçekleştirilen toplantılarda, katılımcılar Okul Eylem Planlarının içeriği hakkında görüş bildirme ve tartışma fırsatı yakaladı. Toplantıya pilot okullarımızın yönetici ve öğretmenleri ile proje Teknik Destek Ekibi katılım sağladı.

Pilot okullara yönelik Okul Eylem Planlarının hazırlanması kapsamında toplamda 14 ilde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantılar sonucunda her okul için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 50 eylem planı hazırlanacak.