ODAP Kapsamında Birinci Koordinasyon Toplantısı Trabzon’da Gerçekleştirildi

ODAP’ın temel hedefleri çerçevesinde önleme, müdahale ve telafi modelinin pilot okullardaki uygulanma aşamasını yönetmek amacıyla düzenlenen birinci koordinasyon toplantısı, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya 50 pilot okuldan öğretmen ve yöneticiler, il ve ilçe müdürlüklerinin temsilcileri ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki paydaş genel müdürlük temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda; proje kapsamında yürütülmekte olan faaliyetler, projede kaydedilen ilerleme, Okul Eylem Planlarının hazırlanma süreci ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayacak olan   modelin aşamalarına genel bir bakış sağlandı, bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında toplamda dört adet koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecektir. Yapılan koordinasyon toplantıları ile, ODAP kapsamında uygulanacak önleme, müdahale ve telafi modelinine ilişkin olarak, pilot il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde görevli personele ve pilot okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilere rehberlik sağlanması ayrıca etkili iletişim ve koordinasyon geliştirilmesi hedeflenmektedir.