Yuvarlak Masa Toplantıları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

ODAP kapsamında devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planlarını oluşturmak, analiz etmek, okulların görüşlerini, tavsiyelerini ve geri bildirimlerini almak amacıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Toplantılar 17 Mayıs 2023 tarihinde Çankırı’da, 18 Mayıs 2023 tarihinde ise Trabzon’da gerçekleşti.

Çankırı ve Trabzon’da gerçekleştirilen toplantılarda, katılımcılar Okul Eylem Planlarının içeriği hakkında görüş bildirme ve tartışma fırsatı yakaladı. Toplantıya pilot okullarımızın yönetici ve öğretmenleri ile proje Teknik Destek Ekibinden ilgili uzmanlar katılım sağladı.

Yapılan mevcut durum ve ihtiyaç analizi değerlendirmeleri doğrultusunda pilot okullarımız özelinde devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planları oluşturulacak. Hazırlanan eylem planları ile proje kapsamında tasarlanan önleme, müdahale ve telafi aşamalarına ait okullarda yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş olacak.

Pilot okullara yönelik Okul Eylem Planlarının hazırlanması kapsamında toplamda 14 ilde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantılar sonucunda her okul için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 50 eylem planı hazırlanacak.

Çankırı

Trabzon