Yuvarlak Masa Toplantıları Tamamlandı

ODAP kapsamında devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planlarını oluşturmak, analiz etmek, okulların görüşlerini, tavsiyelerini ve geri bildirimlerini almak amacıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantıları başarıyla tamamlandı.

Yuvarlak masa toplantıları projenin 14 pilot ili olan; Şanlıurfa, Hatay, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Trabzon, Ağrı, Nevşehir, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Şırnak, Bingöl ve Hakkari’de, pilot okulların yönetici ve öğretmenleri ile proje Teknik Destek Ekibinin ilgili uzmanlarının katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen toplantılarda, katılımcılar Okul Eylem Planlarının içeriği hakkında görüş bildirme ve tartışma fırsatı yakaladı.

Oluşturulacak Okul Eylem Planları, proje kapsamında gerçekleştirilen mevcut durum ve ihtiyaç analizi değerlendirmeleri, aynı zamanda yuvarlak masa toplantılarının çıktıları doğrultusunda hazırlanacak. Okul Eylem Planları ile proje kapsamında tasarlanan önleme, müdahale ve telafi aşamalarına ait okullarda yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş olacak.

Toplantılar sonucunda her okul için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 50 eylem planı hazırlanacak.