Model Uygulama Kılavuzunun Geliştirilmesine Yönelik Çalıştay İzmir’de Gerçekleşti

ODAP’ın temel hedefleri çerçevesinde Erken Okul Terkini (EOT) önleme, müdahale ve telafi modelinin uygulanması ve model uygulama kılavuzunun geliştirilmesine yönelik düzenlenen çalıştay 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşti.

Gerçekleşen çalıştayda; modelin temel içerikleri ve entegre modelin nasıl uygulanacağı katılımcıların geri bildirimleriyle tartışıldı, entegre ve modele özgü hizmetlerin sunumunda ilgili aktörlerin görevleri tanımlanarak bu kapsamda modelin ilgili bileşenlerinin kapsamlı bir analizi yapıldı.

Toplantının açılış konuşması, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Mustafa BALCI tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya 50 pilot okuldan öğretmenler, il ve ilçe müdürlüklerinin temsilcileri ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki paydaş genel müdürlük temsilcileri ve akademisyenler katılım sağladı.

Erken Okul Terki (EOT) ile mücadelede önleme, müdahale ve telafi tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek için oluşturulan model, 14 ilde ve 50 pilot okulda gerçekleştirilecek pilot eylemlerin temelini teşkil edecek. ODAP için modelin pilot uygulama süreci 2023-2024 öğretim yılında projenin 14 pilot ilinde uygulanmaya başlayacak.