ODAP Entegre Model’ine Yönelik Yönetici Eğitimi İstanbul’da Gerçekleşti

ODAP Entegre Model’inin uygulanmasına ilişkin eğitimler kapsamında ilk eğitim programı olan “Yönetici Eğitimi” 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Yönetici Eğitimi’nde, ODAP’ın hedefleri kapsamında Entegre Model’in uygulanmasında, uyum, netlik ve süreç tutarlılığının sağlanması hedeflendi. Katılımcılar ODAP Entegre Model’inin okullarında uygulanması sırasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarının yanı sıra, pilot uygulama aşamasının stratejik noktaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Eğitimin açılış konuşması, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından gerçekleştirildi. Ardından Proje Teknik Destek Ekibi tarafından projenin tanıtımına yönelik sunumlar ile devam etti.

Eğitime pilot illerimizin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü personeli, paydaş genel müdürlüklerin temsilcileri ve proje Teknik Destek Ekibi katılım sağladı.

Erken Okul Terki (EOT) ile mücadelede önleme, müdahale ve telafi tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek için oluşturulan Model, 14 ilde ve 50 pilot okulda gerçekleştirilecek proje faaliyetlerinin temelini teşkil edecek. ODAP Entegre Model’inin pilot uygulama süreci 2023-2024 öğretim yılında başlayacak.