ODAP Entegre Modeli’ne Yönelik Personel Eğitimleri İstanbul’da Gerçekleşti

ODAP Entegre Model’inin uygulanmasına ilişkin 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da 2 günlük Yönetici Eğitimi ile başlayan program, sonrasında Okul Personeli Eğitimi ile 3 hafta boyunca devam etti. 24-28 Temmuz, 31 Temmuz – 4 Ağustos ve 7-11 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen 5’er günlük eğitimlerde projenin 14 pilot ilinden (Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Çankırı, Hakkâri, Hatay, İstanbul, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon) gelen temsilciler ile ODAP Entegre Modeli’nin uygulama aşamaları incelendi ve modelin uygulayıcısı olacak öğretmenlerden görüşler alındı.

Okul Personeli Eğitimi’nde, ODAP’ın hedefleri kapsamında Entegre Model’in uygulanmasında, uyum, netlik ve süreç tutarlılığının sağlanması hedeflendi. Katılımcılar; ODAP Entegre Model’inin okullarında uygulanması sırasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarının yanı sıra, pilot uygulama aşamasının stratejik noktaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Açılış konuşmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, Proje Teknik Destek Ekibi tarafından projenin tanıtımına yönelik sunumlar ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler devam eden günlerde grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirildi.

Eğitime pilot illerimizin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri, pilot okullarımızın yöneticileri ve alan öğretmenleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü personeli ile proje Teknik Destek Ekibinde görevli uzmanlar katılım sağladı. Eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

Erken Okul Terki (EOT) ile mücadelede önleme, müdahale ve telafi tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek için oluşturulan Model, 14 ilde ve 50 pilot okulda gerçekleştirilecek proje faaliyetlerinin temelini teşkil edecek. ODAP Entegre Model’inin pilot uygulama süreci 2023-2024 öğretim yılında başlayacak.