ODAP 2. Koordinasyon Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

ODAP 2. Koordinasyon Toplantısı, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, ilgili Bakanlık  personeli, projenin pilot illerinden gelen il müdür yardımcıları, şube müdürleri, rehber öğretmenler, pilot okulların Erken Uyarı Sistemi (EUS) sorumlularının katılımıyla 11-12 Ocak  tarihlerinde  İstanbul’ da gerçekleştirildi.

Toplantı, ODAP’ın temel hedefleri çerçevesinde, projede gelinen son durumu ve yaklaşan proje faaliyetlerini sunmak ve  ODAP Entegre Modelin uygulama aşamasındaki olası zorlukları analiz etmek  amacıyla düzenlendi.

İki gün boyunca devam eden ve eğitim- öğretim yılının ikinci döneminde  50 pilot okulda  uygulamanın sorunsuz şekilde  gerçekleştirilmesi için önerilerin ve risk azaltma stratejilerinin tartışıldığı 2. Koordinasyon Toplantısı’nın ilk günü  açılış konuşmalarıyla başladı.

Ardından, ODAP Projesi Takım Lideri projedeki ilerlemeler  hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Okul Eylem Planlarının güncel tutulmasının önemine değinilerek, sahada yapılan izleme ziyaretleri sonuçları ile ilgili de katılımcılara bilgi verildi.

Koordinasyon Toplantısı, Erken Uyarı Sistemi’nin güncellenen son versiyonunun sunulması ve sahada görülen problemler üzerine Erken Uyarı Sistemi’nde yapılan iyileştirmeler ile ilgili katılımcılara bilgi aktarılması ile devam etti.

Sonrasında  grup çalışmalarına geçildi. Katılımcılar, geldikleri illere göre kendilerine ayrılan masalarda bir araya gelerek  Erken Uyarı Sistemi’nde iyileştirilmesi gereken alanlar ve çözüm önerileri ile ilgili kendi illeri özelinde çalışma yaptılar.

Toplantının  birinci günü, grup çalışması sonuçlarının sunulması  ve geribildirimlerin alınmasıyla sona erdi.

Koordinasyon Toplantısı’nın ikinci gününde ise “Mentorluk” hizmetine odaklanıldı. Pilot okullardan rehber öğretmenlerin de çevrim içi uygulama ile katıldığı ilk oturumda, mentorlük hizmetlerine ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceğine  yönelik bilgilendirme yapıldı.

İkinci oturumda ise pilot okullarda ikinci eğitim ve öğretim döneminde yapılacak olan Yaratıcı  Eğitsel Faaliyetler ile ilgili bilgi paylaşıldı. Çalışma grupları oluşturularak; okul şenlikleri ve Etkinlik Laboratuvarı Fuarı ve Yarışması için öneriler tartışıldı.

Koordinasyon Toplantısı, projede önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından katılımcılara katılım belgelerinin verilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Toplantıda ayrıca, toplantıya özel olarak hazırlanan 2.Koordinasyon Toplantısı Bilgilendirme Kitapçığı da  katılımcılarla paylaşıldı.