Etkinlik Laboratuvarı Fuarı ve Yarışması Okul Anket Formu

Bu anket, Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek  Projesi kapsamında  düzenlenecek olan Etkinlik Laboratuvarı ve Yarışması’na yönelik pilot okulların eğilimlerini ve tercihlerini değerlendirmek üzere hazırlanmıştır.

Anket ile etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışma konularının belirlenmesi hedeflenmektedir.