Şırnak, Ağrı, Ankara, Hakkâri, Sakarya, Şanlıurfa ve Çankırı Veli Bilgilendirme Toplantıları

Erken okul terkinin önlenmesine yönelik olarak ODAP kapsamında yapılan çalışmalardan biri olan Veli Bilgilendirme Toplantıları pilot illerde velilerin katılımıyla uygulanmaya başlandı.  Ekim ayında ilk olarak Şırnak’ta başlayan toplantılar, Ağrı, Ankara; Hakkâri, Sakarya, Şanlıurfa ve  Çankırı’da pilot okullardaki öğrencilerin velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kalan pilot illerdeki bilgilendirme toplantıları ise aralık ayının ortalarına kadar tamamlanmış olacak.

Geliştirilen ODAP Entegre Modeli hakkında farkındalık yaratmayı ve ebeveynlere okula düzenli devam etmenin önemini anlatmayı hedefleyen Veli Bilgilendirme Toplantıları, üç ayrı oturumdan oluşan yarımşar günlük toplantılar halinde düzenleniyor.

Veli desteğinin, öğrencilerin okula bağlılığı üzerinde nasıl fark yarattığının ve öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerinin gelişimine nasıl katkıda bulunduğunun anlatıldığı toplantılarda, veliler mevcut eğitim fırsatları hakkında da bilgilendiriliyor.

Toplantıların ilk oturumunda, Türkiye’de Erken Okul Terki (EOT) ile ilgili durum ve ortaöğretimde EOT ile mücadele edecek entegre bir yaklaşımın uygulanmasının önemi anlatılarak, “Önleme”, “Müdahale” ve “Telafi” modelinin kapsamı ve amaçları velilerle paylaşılıyor.

İkinci oturumda  çalışma grupları oluşturularak, erken okul terkinin üstesinden gelebilmek için uygulanabilecek çözümler üzerine grup çalışmaları yapılıyor. Son oturumda ise bu grup çalışmaların sonuçlarının tüm katılımcılara sunulması yer alıyor.

Çalışan ebeveynlerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla hafta sonunda yapılan toplantılar, velilere ODAP uygulamaları hakkında güncel bilgi sağlarken, eğitimin önemine dair mesajların da yaygınlaştırılmasına olanak  tanıyor. Toplantılar aynı zamanda velilerin genel olarak eğitim ile ilgili algılarını ölçmek, ODAP Entegre Modeli ve Erken Uyarı Sistemi ile görüşlerini almak ve  iş birliği fırsatlarını geliştirmek için önemli bir platform  görevi görüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir