Pilot Uygulama Öncesinde Okul Yöneticilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Tamamlandı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında başlayacak olan ODAP Entegre Modeli’nin pilot uygulaması öncesinde, Projenin 14ilindeki 50 pilot okulun yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantıları tamamlandı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıların ilki, 12 Eylül 2023 tarihinde, her il için ayrı ayrı olacak şekilde Ankara, Çankırı, Nevşehir ve Afyonkarahisar’daki pilot okulların müdürleri ile yapıldı. Pilot uygulamanın nasıl olacağı, okullardan neler yapılmasının beklendiği, uygulama takvimin nasıl planlandığı gibi konuların görüşüldüğü toplantılarda,proje yöneticisi Didem Elif Bilgili proje yönetim ekibini ve proje uzman ekibini tanıttı. Proje faaliyetlerindeki mevcut durum bilgisi toplantı katılımcılarıyla paylaşıldı. Ekim-Aralık 2023 dönemi çalışma planı katılımcılara aktarıldı. Projeninkıdemli uzmanları taraflarından yapılan kısa sunumda projenin en önemli bileşenlerinden olan Erken Uyarı Sistemi hakkında bilgi verildi.

Dört gün boyunca aralıksız devam eden bilgilendirme toplantılarının ikincisi 13 Eylül 2023 Çarşamba günü, Bingöl, Ağrı, İstanbul ve Sakarya’daki; üçüncüsü 14 Eylül 2023 Perşembe günü Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa illerindeki pilot okulların müdürleri ile yapıldı. Son toplantılar ise 15 Eylül 2023 Cuma günü Hakkâri, Şırnak ve Hatay’daki pilot okulların müdürleriyle gerçekleştirildi.

Pilot Uygulama Öncesinde Okul Yöneticilerine Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Başladı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında başlayacak olan ODAP Entegre Modeli’nin pilot uygulaması öncesinde, Projenin 14 ilindeki 50 pilot okulun yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantılarına başlandı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan toplantıların ilki, 12 Eylül 2023 tarihinde, her il için ayrı ayrı olacak şekilde Ankara, Çankırı, Nevşehir ve Afyonkarahisar’daki pilot okulların müdürleri ile yapılacak. Pilot uygulamanın nasıl olacağı, okullardan neler yapılmasının beklendiği, uygulama takvimin nasıl planlandığı gibi konuların görüşüleceği toplantılarda, okul müdürlerinden alınan geri bildirimler ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve hizmet sunumunda ilgili aktörlerin görev ve sorumluluklarının tanımlanması hedefleniyor.

Dört gün boyunca aralıksız devam edecek olan bilgilendirme toplantılarının ikincisi 13 Eylül 2023 Çarşamba günü, Bingöl, Ağrı, İstanbul ve Sakarya’daki; üçüncüsü 14 Eylül 2023 Perşembe günü Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa illerindeki  pilot okulların müdürleri ile  yapılacak. Son toplantılar ise  15 Eylül 2023 Cuma günü Hakkâri, Şırnak ve Hatay’daki pilot okulların müdürleriyle gerçekleştirilecek.

ODAP Entegre Modeli’ne Yönelik Personel Eğitimleri İstanbul’da Gerçekleşti

ODAP Entegre Model’inin uygulanmasına ilişkin 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da 2 günlük Yönetici Eğitimi ile başlayan program, sonrasında Okul Personeli Eğitimi ile 3 hafta boyunca devam etti. 24-28 Temmuz, 31 Temmuz – 4 Ağustos ve 7-11 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen 5’er günlük eğitimlerde projenin 14 pilot ilinden (Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Çankırı, Hakkâri, Hatay, İstanbul, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon) gelen temsilciler ile ODAP Entegre Modeli’nin uygulama aşamaları incelendi ve modelin uygulayıcısı olacak öğretmenlerden görüşler alındı.

Okul Personeli Eğitimi’nde, ODAP’ın hedefleri kapsamında Entegre Model’in uygulanmasında, uyum, netlik ve süreç tutarlılığının sağlanması hedeflendi. Katılımcılar; ODAP Entegre Model’inin okullarında uygulanması sırasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarının yanı sıra, pilot uygulama aşamasının stratejik noktaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Açılış konuşmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından gerçekleştirilen toplantılarda, Proje Teknik Destek Ekibi tarafından projenin tanıtımına yönelik sunumlar ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler devam eden günlerde grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirildi.

Eğitime pilot illerimizin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri, pilot okullarımızın yöneticileri ve alan öğretmenleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü personeli ile proje Teknik Destek Ekibinde görevli uzmanlar katılım sağladı. Eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

Erken Okul Terki (EOT) ile mücadelede önleme, müdahale ve telafi tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek için oluşturulan Model, 14 ilde ve 50 pilot okulda gerçekleştirilecek proje faaliyetlerinin temelini teşkil edecek. ODAP Entegre Model’inin pilot uygulama süreci 2023-2024 öğretim yılında başlayacak.

ODAP Entegre Model’ine Yönelik Yönetici Eğitimi İstanbul’da Gerçekleşti

ODAP Entegre Model’inin uygulanmasına ilişkin eğitimler kapsamında ilk eğitim programı olan “Yönetici Eğitimi” 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Yönetici Eğitimi’nde, ODAP’ın hedefleri kapsamında Entegre Model’in uygulanmasında, uyum, netlik ve süreç tutarlılığının sağlanması hedeflendi. Katılımcılar ODAP Entegre Model’inin okullarında uygulanması sırasında üstlenecekleri görev ve sorumluluklarının yanı sıra, pilot uygulama aşamasının stratejik noktaları hakkında bilgi sahibi oldu.

Eğitimin açılış konuşması, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI tarafından gerçekleştirildi. Ardından Proje Teknik Destek Ekibi tarafından projenin tanıtımına yönelik sunumlar ile devam etti.

Eğitime pilot illerimizin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü personeli, paydaş genel müdürlüklerin temsilcileri ve proje Teknik Destek Ekibi katılım sağladı.

Erken Okul Terki (EOT) ile mücadelede önleme, müdahale ve telafi tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek için oluşturulan Model, 14 ilde ve 50 pilot okulda gerçekleştirilecek proje faaliyetlerinin temelini teşkil edecek. ODAP Entegre Model’inin pilot uygulama süreci 2023-2024 öğretim yılında başlayacak.

Üçüncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleşti

Üçüncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı 19 Haziran 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Toplantıya Proje Konsorsiyum Lideri Eductrade S.A, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Proje Faydalanıcısı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Operasyon Koordinasyon Birimi temsilcileri ile üniversiteler, STK’lar ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmaları, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Sn. Halil İbrahim TOPÇU tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sn. Emine AKINCI faydalanıcı kurum adına proje hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, ODAP kapsamında yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinin ardından katılımcıların görüş ve önerileriyle sona erdi.

Bir sonraki Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın Aralık 2023’te gerçekleştirilmesi planlanmakta.

Model Uygulama Kılavuzunun Geliştirilmesine Yönelik Çalıştay İzmir’de Gerçekleşti

ODAP’ın temel hedefleri çerçevesinde Erken Okul Terkini (EOT) önleme, müdahale ve telafi modelinin uygulanması ve model uygulama kılavuzunun geliştirilmesine yönelik düzenlenen çalıştay 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşti.

Gerçekleşen çalıştayda; modelin temel içerikleri ve entegre modelin nasıl uygulanacağı katılımcıların geri bildirimleriyle tartışıldı, entegre ve modele özgü hizmetlerin sunumunda ilgili aktörlerin görevleri tanımlanarak bu kapsamda modelin ilgili bileşenlerinin kapsamlı bir analizi yapıldı.

Toplantının açılış konuşması, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Mustafa BALCI tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya 50 pilot okuldan öğretmenler, il ve ilçe müdürlüklerinin temsilcileri ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki paydaş genel müdürlük temsilcileri ve akademisyenler katılım sağladı.

Erken Okul Terki (EOT) ile mücadelede önleme, müdahale ve telafi tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek için oluşturulan model, 14 ilde ve 50 pilot okulda gerçekleştirilecek pilot eylemlerin temelini teşkil edecek. ODAP için modelin pilot uygulama süreci 2023-2024 öğretim yılında projenin 14 pilot ilinde uygulanmaya başlayacak.

Model Uygulama Kılavuzunun Geliştirilmesine Yönelik Çalıştay İzmir’de Başladı

ODAP’ın temel hedefleri çerçevesinde Erken Okul Terkini (EOT) önleme, müdahale ve telafi modelinin uygulanması ve model uygulama kılavuzunun geliştirilmesine yönelik çalıştay 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşmekte.

Çalıştayda; modelin temel içerikleri ve entegre modelin nasıl uygulanacağı katılımcıların geri bildirimleriyle tartışılacak, entegre ve modele özgü hizmetlerin sunumunda ilgili aktörlerin görevleri tanımlanarak bu kapsamda modelin ilgili bileşenlerinin kapsamlı bir analizi yapılacak.

Toplantının ilk gününde açılış konuşmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sayın Emine AKINCI ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Mustafa BALCI tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya 50 pilot okuldan öğretmenler, il ve ilçe müdürlüklerinin temsilcileri ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki paydaş genel müdürlük temsilcileri ve ilgili akademisyenler katılım sağlamakta.

Erken Okul Terki (EOT) ile mücadelede önleme, müdahale ve telafi tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek için oluşturulan model, 14 ilde ve 50 pilot okulda gerçekleştirilecek pilot eylemlerin temelini teşkil edecek. ODAP için modelin pilot uygulama süreci 2023-2024 öğretim yılında 50 pilot okulda başlayacak.

Yuvarlak Masa Toplantıları Tamamlandı

ODAP kapsamında devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planlarını oluşturmak, analiz etmek, okulların görüşlerini, tavsiyelerini ve geri bildirimlerini almak amacıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantıları başarıyla tamamlandı.

Yuvarlak masa toplantıları projenin 14 pilot ili olan; Şanlıurfa, Hatay, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Trabzon, Ağrı, Nevşehir, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Şırnak, Bingöl ve Hakkari’de, pilot okulların yönetici ve öğretmenleri ile proje Teknik Destek Ekibinin ilgili uzmanlarının katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen toplantılarda, katılımcılar Okul Eylem Planlarının içeriği hakkında görüş bildirme ve tartışma fırsatı yakaladı.

Oluşturulacak Okul Eylem Planları, proje kapsamında gerçekleştirilen mevcut durum ve ihtiyaç analizi değerlendirmeleri, aynı zamanda yuvarlak masa toplantılarının çıktıları doğrultusunda hazırlanacak. Okul Eylem Planları ile proje kapsamında tasarlanan önleme, müdahale ve telafi aşamalarına ait okullarda yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş olacak.

Toplantılar sonucunda her okul için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 50 eylem planı hazırlanacak.

Yuvarlak Masa Toplantıları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

ODAP kapsamında devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planlarını oluşturmak, analiz etmek, okulların görüşlerini, tavsiyelerini ve geri bildirimlerini almak amacıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Toplantılar 17 Mayıs 2023 tarihinde Çankırı’da, 18 Mayıs 2023 tarihinde ise Trabzon’da gerçekleşti.

Çankırı ve Trabzon’da gerçekleştirilen toplantılarda, katılımcılar Okul Eylem Planlarının içeriği hakkında görüş bildirme ve tartışma fırsatı yakaladı. Toplantıya pilot okullarımızın yönetici ve öğretmenleri ile proje Teknik Destek Ekibinden ilgili uzmanlar katılım sağladı.

Yapılan mevcut durum ve ihtiyaç analizi değerlendirmeleri doğrultusunda pilot okullarımız özelinde devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planları oluşturulacak. Hazırlanan eylem planları ile proje kapsamında tasarlanan önleme, müdahale ve telafi aşamalarına ait okullarda yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş olacak.

Pilot okullara yönelik Okul Eylem Planlarının hazırlanması kapsamında toplamda 14 ilde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantılar sonucunda her okul için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 50 eylem planı hazırlanacak.

Çankırı

Trabzon

Okul Eylem Planlarının Hazırlanması Kapsamındaki Yuvarlak Masa Toplantıları Ankara ve Afyonkarahisar’da Gerçekleştirildi

ODAP kapsamında devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planlarını oluşturmak, analiz etmek, okulların görüşlerini, tavsiyelerini ve geri bildirimlerini almak amacıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantıları, 16 Mayıs 2023 tarihinde eş zamanlı olarak Ankara ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Ankara ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen toplantılarda, katılımcılar Okul Eylem Planlarının içeriği hakkında görüş bildirme ve tartışma fırsatı yakaladı. Toplantıya pilot okullarımızın yönetici ve öğretmenleri ile proje Teknik Destek Ekibi katılım sağladı.

Yapılan mevcut durum ve ihtiyaç analizi değerlendirmeleri doğrultusunda pilot okullarımız özelinde devamsızlığın ve erken okul terkinin önlenmesine yönelik Okul Eylem Planları oluşturulacak. Hazırlanan eylem planları ile proje kapsamında tasarlanan önleme, müdahale ve telafi aşamalarına ait okullarda yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş olacak.

Pilot okullara yönelik Okul Eylem Planlarının hazırlanması kapsamında toplamda 14 ilde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantılar sonucunda her okul için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 50 eylem planı hazırlanacak.

Ankara

Afyon